sola arena Archives - Sykkel

Sola Arena klar for realisering

TEKST: Endre Myhrene FOTO: Consto/Trollvegg

 

Det er Consto, i samarbeid med arkitektkontoret Trollvegg, som har vunnet anbudet om byggingen av Sola Arena.

Det var denne betydningsfulle nyheten Ole Ueland, ordfører i Sola Kommunne, og Per A. Thorbjørnsen, Styreleder Folkehallene, kunne meddele torsdag formiddag.

Selve banen skal bygges og leveres av tyske Velotrack. Velotrack er en sertifisert partner med det internasjonale sykkelforbundet UCI. Anlegget på Sola bygges som «UCI Kategori 2», og får status som hovedanlegg for banesykling.

– Det er en stor dag for norsk sykkelsport og for regionen. Arbeidet med å realisere den første innendørsvelodromen i Norge har tatt tid, og vi er glade for å ha kommet i mål med anbudskonkurransen, sier Ole Ueland, ordfører i Sola Kommune.

Fullfinansiert

Tomten er ferdig regulert, og arbeidet med detaljprosjektering starter umiddelbart. Sola Arena forventes å stå klart er ved årsskiftet 2019/2020.

Anlegget skal eies av kommunene Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg, og er fullfinansiert ved hjelp av, spillemidler, regionalt Investeringstilskudd fra Rogaland Fylkeskommune, gaver fra SR-bank, låneopptak og innsamlingsaksjonen «3V» frontet av Anne Kristoff.

Folkehallene skal drive anlegget

Det er det interkommunale Rogalands-samarbeidet «Folkehallene» som står som byggherre og som skal drive anlegget. Folkehallene eies av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, og driver i dag t anlegg som tilsammen har omkring 500.000 besøkende årlig. Disse er Sørmarka Arena, Sandneshallen og Randaberg Arena.

– Vi gleder oss over at Sola Arena nå blir en realitet.Sola Arena blir en flott tilskudd til våre eksisterende anlegg, sier Per A. Thorbjørnsen, styreleder i Folkehallene.

Driften finansieres ved at det ytes nødvendig driftstilskudd fra eierkommunene.

Asker

Parallelt med Sola-prosjektet har Norges Cykleforbund mer aktivt kultivert et velodrom-prosjekt på Asker. Det blåser friskt i norsk sykkelsport etter gigantunderskuddet på 50-60 millioner kroner i etterkant av sykkel-VM i Bergen 2017.

Mye av kritikken for underskuddet er rettet mot det sittende styret i NCF og sittende president Harald Tiedemann Hansen som har ikke stille til gjenvalg under forbundstinget 11. mars.

Asker-mannen Stig Fjærli har vært nevnt Tiedemann Hansens etterfølger. Samtidig har det også kommet signaler om at velodrom-prosjektet på Asker kan ta lengre tid enn forventet og at det finnes uklarheter i den økonomiske situasjonen til prosjektet.

– Det som eventuelt vil utsette prosessen av en velodrom i Asker, er dårlig økonomi etter VM, sa lederen av Region Sør i NCF, Terje Johnsen, i januar.

– Ha fokus på én bane

Tidligere leder i forbundet mener potensialet er enormt. Tirsdag tar NIF et viktig standpunkt.

Continue reading «– Ha fokus på én bane»

Kritisk til velodromenes finansieringsmodell

Ekspert mener forbundet ville vært tjent med en prioritering.

Continue reading «Kritisk til velodromenes finansieringsmodell»

Se, enda et norsk velodromprosjekt

Ambisiøse sørlendinger vil ha kombinert sykkel- og skihall.

Continue reading «Se, enda et norsk velodromprosjekt»

Slik skal de realisere to velodromer

Cykleforbundet holder fast ved at både Sola og Asker får sine velodromer.


Den ene skal koste 257 millioner (Sola), den andre 145 (Asker). Overfor Sykkelmagasinet forteller nå 1. visepresident Hans Petter Gulbrandsen hvor NCF legger opp til at midlene skal komme fra.

Sola – halvparten mangler fortsatt
I vestlandsvelodromen utenfor Stavanger Lufthavn Sola er det som kjent et interkommunalt vedtak på at halve finansieringen kommer fra samarbeidskommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Den øvrige finansieringsplanen ser slik ut:

 • Spillemidler
 • Ekstrabevilling fra Kulturdepartementet (KUD)
 • Interkommunale midler fra KUD
 • Midler knyttet til pressområde fra KUD
 • Programsatsingsmidler for kostnadskrevende anlegg fra KUD
 • Gaver/sponsorer
 • Midler fra fylkeskommunen
 • Sysselsettingsmidler fra staten
 • Lån
 • Tomt dekkes av kommunene

* For beskrivelse av hva de ulike punktene betyr, se nederst.

– Finansieringsplanene er i prosess, spesielt når det gjelder størrelsen på statlig støtte fra KUD, og sysselsettingsmidler. Det vil bli feil å angi beløp på nåværende tidspunkt da dialogen med KUD ikke er fullført, sier Gulbrandsen.

Asker – NCFs fremtidige kompetansesenter
Østlandsvelodromen skiller seg fra sin «søster» i vest ved at denne skal være en 200-metersbane og i så måte kun kan arrangere mindre internasjonale konkurranser og NM, og primært være en treningsbane. Samtidig skal bygget huse NCFs nye kontorer og kompetansesenter. President Harald Tiedeman Hansen har tidligere vært klar på at det ikke er aktuelt å ha dette kompetansesenteret på Sola ettersom blant annet 60 prosent av Norges aktive syklister holder til på Østlandet.

Asker-prosjektet bruker samme finansieringsplan som Sola med unntak av tre punkter:

 • Interkommunale midler fra KUD
 • Midler knyttet til pressområde fra KUD
 • Sysselsettingsmidler fra staten

I tillegg er NCF i samtaler med Asker kommune/Akershus fylkeskommune om forskudd på andel av et årlig driftstilskudd.

– Størrelse på lån, spesielt for Asker vil være avhengig av størrelse på statlig støtte og ikke minst det faktum at statistikk indikerer inntil ti prosent reduksjon i byggekostnader siden investeringsbudsjettet ble utarbeidet, sier Gulbrandsen.

Flere svar før sommeren
Visepresidenten gjør det klart at det ikke er hensikt i å spekulere i hvor mye midler man kan få fra de ulike punktene. Som idrettspresident Tom Tvedt har vært inne på overfor Sykkelmagasinet tidligere, skal 20 millioner fordeles i programmidlene. Dette er midler NCF er i konkurranse med andre forbund om å få.

– Vi søker midler både til Sola og Asker. NIF innstiller på fordeling av disse midlene overfor KUD i styremøte 14. april. Deretter er det KUD som beslutter.

Parallelt jobber NCF sammen NIF om ekstrabevilling for begge anlegg.

– Når det gjelder sysselsettingsmidler er det de respektive byggherrer som jobber med det. Stortingsbehandlingen for dette er i mai.

Tiedeman Hansen har tidligere vært helt klar på at man jobber for begge prosjektene. Også Gulbrandsen er klar på at optimismen er stor for å realisere både i øst og vest.

– Dette baserer vi blant annet på det enstemmige vedtaket på sykkeltinget, tydelig støtteerklæring fra Tom Tvedt og godt samarbeid med NIF for å støtte arbeidet med statlig tildeling av økonomiske midler.

* Hva betyr så de ulike punktene?

– Spillemidler – alle typer anlegg/arenaer har satser for spillemidler.

– Ekstrabevilling fra KUD handler om at KUD i særlige tilfeller kan gi ytterligere tilskudd i tillegg til «spillemiddel sats».

Interkommunale midler fra KUD kan gis når eier av anlegget er flere kommuner. Da kan det gis ytterligere spillemidler. Sola er en del av et interkommunalt samarbeid gjennom Folkehallene IKS (Sola, Stavanger, Randaberg og Stavanger). Det er ikke Asker.

– Midler knyttet til pressområde fra KUD – Dette er støtte til kommuner som av departementet er definert som pressområde. Sola er det, ikke Asker.

Sysselsettingsmidler fra staten – Dette er midler som er avsatt i statsbudsjettet for å gi arbeidsplasser, eks i anleggssektoren. Som kjent er Rogaland nå et område med stor arbeidsledighet.

Tvedt nekter å ta parti

Idrettspresidenten vil ikke velge side i velodrom-saken.


Sykkelmagasinet/procycling.no: Den fortsatt ferske presidenten har høstet mange lovord fra sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen under velodromdebatten. Hansen mener Tvedts innvolveringer og innspill har gitt et helt nytt håp til realisering av både velodromen i Asker og Sola.

Tvedt forteller nå at han er fornøyd med måten NCF har vurdert saken på.

– Realiseringen av planene vil først og fremst være avhengig av økonomien i dem, og da tror jeg det er feil å konkludere annerledes enn at de to planene fortsatt er mulige før finansieringslaternativene er helt klare.

Under sykkeltinget kom det fram at det ikke vil bli gjort en prioritering, men at det fortsatt skal jobbes for tre velodromer i Norge. Fra NCF har man vært tydelige på at begge prosjektene mangler vesentlig finansiering, samtidig som uttalelsene tilsier at den ene ikke har noen fordel over den andre. Dette til tross for at det i Rogaland er et politisk vedtak på 100 prosent av driftskostnadene tilknyttet Sola Arena, samt finansiering av halvparten av total byggesum. I Asker kommune foreligger det foreløpig ikke politiske vedtak på velodrom.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

President: Tom Tvedt fra Idrettsforbundet. Foto: NIF
President: Tom Tvedt fra Idrettsforbundet. Foto: NIF

Tvedt: – Kjenner ikke prosjektene godt nok
Idrettspresidenten vil imidlertid ikke uttale seg om Asker-prosjektet muligens fremstår som litt svevende på dette tidspunktet.

– Det verken kan eller skal jeg ha noen mening om.

– Hvorfor ikke?

– Jeg har 54 særforbund og kolossalt med anlegg å forholde meg til. Jeg klarer ikke sette meg inn i disse statusene for anleggene. Jeg forholder meg til sykkelforbundet.

– Hvordan kan du ha gitt råd og vært en aktiv medspiller som Tiedemann illustrerer, når du ikke kjenner prosjektene godt nok?

– Det er som jeg gjør til mine særeforbund i forhold til prioriteringer innenfor NIF. Jeg har 54 særforbund som jobber med sine anlegg enten det er alpint i Hafjell, eller regionalt anlegg på Hitra. Jeg har da både erfaring, kunnskap og tilretteleggingsrolle på overordnet nivå, svarer Tvedt.

– Hvorfor legger både du og NCF opp til at prosjektene har kommet like langt når det ikke foreligger ett politisk vedtak i Asker?

– Som sagt, jeg forholder meg til sykkelforbundet. Det er det NIF gjør.

Samtidig dysser han ned faren for at treg saksgang kan velte Sola-prosjektet.

– Denne saksgangen må ta den tiden det trenger. Jeg tror ikke dette blir noe skjebnedag for om det blir noe av Sola Arena eller ei. Jeg kjenner folkene på Sola og i Rogaland såpass godt at jeg vet at de ikke gir seg med det første. De kommer til å kjempe hardt for dette anlegget.

Bekymret Sola-ordfører
15. april skal NIF-styret behandle søknader om innstilling på totalt 20 millioner kroner innenfor anleggspolitisk program til alle særforbund. I Sola har man uttalt at det mangler over 100 millioner kroner på nåværende tidspunkt.

– Summen til sykling vil avhenge av hvor mange prosjekter sykling kommer med og hvor mange andre (særfobund) kommer med – i tillegg til kvaliteten på søknadene, sier Tvedt.

Sola-ordfører Ole Ueland innrømmer nå at han er bekymret for hvor de resterende midlene skal komme fra.

– Men vi viser til skissen som ble presentert på sykkeltinget av NCF der det ble sagt at det er mulig å få mer penger til begge anlegg, sier han.

Tvedt støtter opp under sykkelforbundet som sier at begge planene er realiserbare. Om begge kommer samtidig eller om noen må stille seg i kø, avhenger helt av hva slags finansiering de to anleggene kan få.

– Disse anleggene vil uansett måtte være spleiselag med mange forskjellige bidragsytere. Det er viktig å finne finansiering også utover spillemidler og tilhørende kommunal finansiering. Jeg tror også det er viktig at myndighetene ser mulighet for sysselsetting gjennom å igangsette denne type prosjekter, sier Tvedt.

Ingen tidsfrist på kommunal støtte
Allerede i 2011 vedtok de fire kommuene Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg å bidra med halvparten av kostnaden tilknyttet bygging av Sola Arena, i tillegg til 100 prosent av driftskostnader. Dette er ikke midler som forsvinner med det første, men som i flere andre kommuner er det en rekke andre tiltak som krever økonomisk støtte.

– Det er ikke satt noe tidsfrist fra vår side på når pengene skal brukes, men grunnen til at det nå haster med Sola Arena, er det behovet kommunen har for hallflater til flere idretter, forteller daglig leder i Folkehallene, Karton Nilsen til Sykkelmagasinet.

Samtidig skal det etter det Sykkelmagasinet kjenner til, være liten tålmodighet i Sola etter flere års arbeid med å realisere prosjektet.

Det er Folkehallene som står bak utbyggingen av identiske finansieringsprosjekter i de nevnte Rogalands-kommunene. Nilsen innrømmer at han gjerne skulle sett et annet utfall etter sykkeltinget.

– Jeg hadde håpet på en tydeligere prioritering fra sykkefelforbunet ettersom vi har kommet langt med dette, men det var tinget som måtte velge og dersom de mener dette er den beste veien å gå, så har de gjort et valg på det.

– Jeg har ingen grunn til å ikke ta sykkelforbundet på ordet når de sier at det er mulig å realisere både Sola Arena og velodromen i Asker.

Skuffet etter velodromavgjørelse

…mens man jubler i den andre leiren.


 

Det ble ikke det svaret Sola Arena hadde håpet på etter helgens sykkelting i Bergen.

– Naturligvis er vi skuffet. Vår klare oppfatning var at det ville vært større mulighet for å sikre tilstrekkelig statsstøtte til Sola Arena dersom sykkelforbundet hadde gjort en tydeligere prioritering, sier Sola-ordfører Ole Ueland til Sykkelmagasinet mandag.

I innledningen til helgens sykkelting, ble det gjort klart at styret i Norges Cykleforbund ønsket råd fra tinget om hvordan man skulle prioritere mellom Sola og Asker.

Utfallet ble at man skal fortsette å jobbe videre mot tre velodromer i Norge: Sola, Asker og Stjørdal.

– Det er ikke så enkelt som Ueland beskriver, forteller sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.

– 45 millioner er ikke småpenger. Vi hadde ikke fått mer penger om vi hadde stoppet prosjektet i Asker. Vi hadde ikke tilført Sola Arena noe mer om vi hadde skrinlagt det andre, fortsetter han.

Tiedemann Hansen klarer ikke å skjønne hvorfor Ueland er skuffet.

– Jeg er forundret over holdninger der, men det kan hende han hadde andre forventninger. Tom Tvedt (idrettspresidenten) gjorde det helt klar at han står bak vår prioritering om å støtte begge.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Jobber videre: President Harald Tiedemann Hansen. Foto: Kjetil R. Anda / Sykkelmagasinet
Jobber videre: President Harald Tiedemann Hansen. Foto: Kjetil R. Anda / Sykkelmagasinet

Slik skal det realiseres
Hvordan jobber man nå med å realisere prosjektene?

– Velodromen i Stjørdal lever sitt eget liv – der er vi ikke involvert i samme grad som i Sola og Asker. Nå skal vi ha en gjennomgang av flere forhold med NIF, de lokale eierne og kommunen. Vi skal legge en plan.

– Finnes det ingen konkret plan nå?

– Jo, det gjør det i og for seg. I Asker skal vi møte kommunen nå på onsdag, før vi møter grunneierne på torsdag før vi møter NIF på fredag.

– Gjelder det Sola også?

– Ja, Sola-prosjektet er kjempeviktig for oss fordi det er en plass å arrangere internasjonale konkurranser.

Medio april behandler NIF saken om anbefaling av fordeling av midler til anlegg. Der forteller Tiedemann Hansen at sykkelforbundet vil søke om midler, men vil ikke si noe om hvor stort beløp det er snakk om.

– Men vi vil foreslå en fordeling til Sola Arena i de midlene, forteller han.

Ueland sier han forutsetter at forbundet gjør jobben de har lovet.

– Vi er på et kritisk punkt for realisering av Sola Arena, prosjektet er ferdig planlagt og det som mangler for å komme i gang, er avklaring av tilstrekkelig statsstøtte. Det vil vise seg i løpet av våren om det er mulig å lykkes med dette. Vi skal selvsagt bidra så godt vi kan for å komme i mål.

Fornøyd Asker-leir
Onsdag publiserte Budstikka et innlegg skrevet av blant annet Asker-ordfører Lene Conradi (Høyre) og Terje Lindberg, leder for komité for teknikk, kultur og idrett i Asker kommune.

Der ble det gjort klart at Asker kommune på ingen måte er lunkne til velodrom i østlandskommunen, men snarere tvert i mot jobber for at ”VeloCity” skal bli realisert.

– Den var veldig viktig. Vi oppdaget utenifra at det kunne være skepsis og tilbakeholdenhet fra kommunen, men slik må det være for å gjøre det på riktig måte. Man kan ikke gi konkurransefordeler, men gå riktig fram, sier Anne Lise Katle fra Asker Cykleklubb.

Hun var fornøyd etter helgens utfall på sykkeltinget.

– Nå må vi heie og hjelpe hverandre i utviklingen av velodromer i Norge, forteller hun.

I Asker skal man nå fortsette i samme retning hvor det vil handle om å snakke med kommune, fylkeskommune og andre interessenter om hvordan utbyttet av bygget vil være.

– Så må man jobbe enda mer med det å få på kartet at banesykling er en innendørsidrett på lik linje med alle andre hallidretter.

Mener velodromsaken er uheldig for NCFs image

Styremedlem mener forbundet får urettferdig kritikk.


Engasjementet har vært stort etter at Sykkelmagasinet mandag skrev om at styret i Norges Cykleforbund trenger råd fra sykkeltinget om prioritering rundt to velodromprosjekter. Stein Ørn tok blant annet til ordet og sa at man måtte gå inn for å støtte Sola Arena foran planene i Asker da Rogaland-velodromens planer og finansiering var kommet mye lengre.

Tirsdag innrømmer styremedlem Øystein Lægreid at saken har vært uheldig for styrets image og troverdighet.

– Ja, fordi det blir presentert ting i media og spesielt i sosiale medier som jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i. Der finnes det en masse utsagn om at NCF prioriterer det ene foran det andre. Det er feil, vi holder på med begge prosjektene og det ene utelukke ikke det andre. Vi fatter ikke hvordan folk kan si at vi ikke støtter begge, sier Lægreid, som presiserer at han ikke sitter i anleggsutvalget, til Sykkelmagasinet.

Han får støtte fra sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.

– Jeg føler at man prøver å sette anleggene opp mot hverandre, men det har aldri vært et tema for oss.

– Hvorfor trenger man da råd fra sykkeltinget?

– Fordi det har skjedd ting etter styremøtet vårt 18. januar hvor vi på det tidspunktet så at vi måtte søke om statlige midler, altså via statsbudsjettet. Dette ville ta mye lengre tid og vi måtte ta et valg om hvilken velodrom vi skulle gå for først. Men så har det skjedd ting nå i etterkant som gjør at vi ser lysere på Sola.

– Hva slags ting, da?

– Tom Tvedt har kommet på banen enda mer og gitt innspill som gjør at vi føler oss mer optimistiske.

– Hva slags innspill?

– Det går på mulige former for finansiering. Han kjenner disse kanalene bedre enn oss (…) men vi mangler 75 millioner til Sola Arena og Tvedt har hjulpet oss med løsninger her.

– Hva slag løsninger?

– Det kan være flere ulike elementer. Det er litt her og litt der man kan søke. Vi føler vi er et stykke videre nå.

– Hvor kan man søke da?

– Det er i offentlige midler, med mange ulike segmenter. Vi vet at Rogaland har utfordringer knyttet til oljevirksomhet og vi kan blant annet søke om midler for å bygge anlegg for å holde ting i gang. På slike områder er det interessant.

Ikke enig med Lægreid
Tiedemann Hansen understreker at forbundet alltid har hatt et mål om å realisere tre velodromer (Sola, Asker og Levanger), og kan ikke skjønne hvorfor det ikke skal gå.

Han vil ikke være med på at NCFs image er svekket.

– Nei, nei, nei. Det kan jeg ikke se. Når vi får landet disse to anleggene så skal du se at kritikerne fort snur.

Foreløpig finnes det ingen midler som skal finansiere prosjektet i Asker, som etter planen skal være et nasjonalt kompetansesenter for sykling med tilhørende treningsvelodrom på 200 meter. Ifølge Budstikka er det NCF selv som skal stå for finansieringen av dette prosjektet.

– Velodromen der er en liten del av en større utbygging. Men det er klart NCF har ikke midler til å stå for 100 prosent av finansieringen. Det vil knekke økonomien totalt og bli en katastrofe om noe går galt, sier Lægreid.

– Jeg må ærlig innrømme at dette er så kompleks, at jeg ikke forstår det helt selv, sier Lægreid.

Fornøyd med utfallet
En av to styrerepresentanter fra Rogaland, Vidar Bringeland Sørensen sier til Sykkelmagasinet at han er fornøyd med konklusjonen om å la tinget gi sine råd overfor styret.

– Vi har fått jevnlig tilbakemelding fra 1. visepresident Hans Petter Gulbrandsen som har jobbet med saken. Vi har fått statusrapport på styremøtene, sier han.

– Har diskusjonen om saken innad i styret vært krevende?

– Både og. Vi har som regel landet på beina. Det er klart det er for og i mot på begge alternativene. Den oppsummeringen vi landet på med å spørre om råd, syns jeg var veldig grei.

– Syns du det er forsvarlig av et forbund med tunge økonomiske ansvar å ta på seg finansering og drift av en velodrom?

– Det har jeg ingen kommentar til. Vi får lytte til forbundstinget.

NB: Sykkelmagasinet ønsket tirsdag å komme i kontakt med hvert styremedlem i NCF for å stille et sett like spørsmål til alle representantene. Øystein Lægreid og Vidar Bringeland Sørensen besvarte våre henvendelser, men resterende ønsket enten ikke å avgi kommentar eller var ikke tilgjengelige på tidspunktet mellom 08:30 og 12:00. Under samme periode ble vi oppringt av Harald Tiedemann Hansen som gjorde det klart at alle spørsmål tilknyttet velodromene, skulle rettes til han eller 1. visepresident, Hans Petter Gulbrandsen.

Velodrom-millioner avgjøres på sykkeltinget

Usikkerhet om støtte til velodrom på Sola eller i Asker.


I januar i fjor bekreftet Norges Cykleforbund (NCF) med president Harald Tiedemann Hansen i spissen at de støttet den planlagte velodromen til 300 millioner på Sola utenfor Stavanger. I sakslisten til sykkeltinget kommer det nå imidlertid fram at forbundet trenger råd om de skal gå for dette prosjektet, eller den planlagte velodromen i Asker.

– Det er helt kritisk at NCF bestemmer seg for et alternativ – midlene som trengs for realisering på Sola krever at forbundet prioriterer. Selv om man ønsker flere velodromer, må man velge og akkurat nå er det ingen diskusjon om hvilken velodrom som må komme først, sier Stein Ørn til Sykkelmagasinet.

Unikt samarbeid
Ordfører i Sola kommune og en av drivkreftene bak Sola Arena, Ole Ueland sier til Sykkelmagasinet mandag at Sola Arena har tre fjerdedeler av finansieringen klar. Gjennom et interkommunalt samarbeid mellom Sola, Randaberg, Stavanger og Sandnes kommune, kalt Folkehallene, får prosjektet 130 millioner. I tillegg garanterer samarbeidet 100 prosent dekning av driftskostnader. Samme modell har allerede skaffet regionen anlegg som Sørmarka Arena (skøytehall), Randaberg Arena (fotballhall) og Sandneshallen (flerbrukshall).

– Samtidig har vi fått signalisert 55 millioner fra Kulturdepartementet, men vi trenger likevel det dobbelte, sier Ueland.

For at Kulturdepartementet skal bidra med ekstraordinære midler utover de 55 millionene, må det komme et sterkt signal fra NCF og Norges Idrettsforbund (NIF) om at anlegget ønskes. Det er hvor sterkt dette signalet skal være som blir avgjort på tinget kommende helg.

– Jeg føler meg trygg på at NIF vil lytte på særforbundet, sier Ueland, som selv reiser til sykkeltinget.

– Det er viktig at vi viser at dette er sterke kommuner som ønsker å bygge stort anlegg igjen. Det er hensikten med å dra til sykkeltinget, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ordfører: Ole Ueland. Foto: Høyre
Ordfører: Ole Ueland. Foto: Høyre

I sykkeltingets saksliste står de følgende: «Det er under utvikling to konkrete innendørsvelodromer i Norge, i Sola og i Asker. Forbundsstyret ber Forbundstinget om råd til prioritering av de to søknadene, da det trolig ikke er midler til begge i samme periode (år)».

– Da vi hadde styremøte 18. januar så det ut som det var litt fastlåst for å si det sånn, særlig på Sola. Men så har det skjedd ting i etterkant som gjør at vi kanskje ikke trenger å gjøre samme prioritering likevel, sier Tiedemann Hansen til Sykkelmagasinet tirsdag.

– Hva har skjedd, da?

– Det går på ulike midler og flere ting som vi har fått innsyn i i etterkant. Det har kommet innspill som jeg syns virker lysere igjen for Solas del enn det kanskje gjorde 18. januar. Idrettspresident Tom Tvedt har blant annet vært en god bidragsyter i forhold til å tenke annerledes.

– Men fortsatt er det en del jobb med prosjektene for å kunne finansiere dem.

Uferdige planer i Asker
Parallelt med lansering og diskusjon rundt Sola Arena, har NCF tatt initiativ til å få på plass et nasjonalt kompetansesenter for sykling med tilhørende velodrom i Asker. Velodromen skal være en 200-metersbane i motsetning til banen på Sola som skal kunne arrangere internasjonale konkurranser. Ifølge Budstikka er det NCF selv som skal stå for 100 prosent av finansieringen til dette anlegget.

– Det stemmer vel ikke helt, sier Tiedemann, og fortsetter:

– Det er riktig at dette skal være et privat anlegg, ikke kommunalt. Vi har bedt Asker kommune om en forskuttering av leie, og det er den som nå står til diskusjon, sier han.

Rådmannen i Asker kommune har imidlertid gjort det klart at kommunen ikke ønsker å investere i prosjektet, og at en del må avklares før det kan bli snakk om en leieavtale med NCF.

Tiedemann Hansen bekrefter samtidig at NCF skal drifte anlegget i Asker selv, i motsetning til Sola Arena som får 100 prosent av driftskostnadene fra det interkommunale samarbeidet.

– Så mener vi at Asker kommune, fylket og andre skal leie seg inn her og bruke basishallen i midten av velodromen til annen type idrett.

– Vurderer dere det dit hen at prosjektene i Sola og Asker i dag har kommet like langt.

– Det kan jeg kanskje si i dag, men i morgen sier jeg kanskje noe annet. Vi jobber tett, også tar ett prosjekt et kvantesprang, og så gjør det andre det tilsvarende. Jeg ser at vi må jobbe parallelt med begge, til vi klarer å lande begge. Både NIF og departementet sier at det ikke er noe i veien for å gjøre dette.

Må ligge på Østlandet
– Dette har ingenting med plassering å gjøre, men at man forstår konsekvensene av å bomme på et alternativ. Det viktigste for meg er at vi klarer å vise at det går an å få på plass en velodrom og at det kan driftes. Det er skummelt at man har blitt forestilt at disse to prosjektene har kommet like langt i prosessen, for papirene i Asker viser at det er de ikke. Det er ikke en velvilje fra Asker kommune tilsvarende Rogaland, forteller Stein Ørn.

Han ønsker ikke at dette skal handle om en lokaliseringsdebatt, men en gjennomføring som tar kortest mulig tid og hvor det knyttes minst risiko til.

– Hvorfor må kompetansesenteret ligge i Asker, Tiedemann?

– Det bør ligge i rimelig avstand til Oslo fordi vi ønsker å flytte forbundskontoret. Da kan det ikke ligge hvor som helst, det må ligge på Østlandet.

– Hvorfor det?

– Fordi vi skal flytte forbundskontoret, og det må ligge i nærheten av Olympiatoppen. Dersom vi skal ta driftskostnadene til anlegget er vi avhengig av betydelig sykling på velodromen, også ligger 60 prosent av alle aktive syklister, innen halvannen time fra Asker sentrum. Derfor har Asker- og Bærum vært veldig sentralt for oss. Det ligger tett på der mengden syklister er størst.

 

Dette er saksgangen:

19.01.15: Norges Cykleforbund sier enstemmig ja til Sola Arena
– Vi er vel optimister. Vi mener at sykkel har fått lite utdeling av anleggsmidler over lang tid, og at det er på tide at sykkel får sin rettmessige del. Sykkel burde stå ganske langt fremme i køen, sa Harald Tiedemann Hansen.

10.03.15: procycling.no får tilgang til planene hvordan velodromen kan bli
«Totalt er det tiltenkt et bruttoareal på 12 208 kvadratmeter».

02.05.15: Søknaden om status som nasjonalanlegg, avslås fra NIF
– Det er sånn at for å få nasjonalstatusarena, så er det en del gitte kriterier som må oppfylles. Det er jo regjering og storting som har satt de kriteriene . Det vi ser er at en del av disse kriteriene i dette tilfellet ikke blir oppfylt, sa den gang styremedlem i NIF, Tom Tvedt til procycling.no.

PS: Det planlegges også en velodrom i Trøndelag og målsetningen til NCF er at alle de tre blir realisert.