ole ueland Archives - Sykkel

Tvedt nekter å ta parti

Idrettspresidenten vil ikke velge side i velodrom-saken.


Sykkelmagasinet/procycling.no: Den fortsatt ferske presidenten har høstet mange lovord fra sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen under velodromdebatten. Hansen mener Tvedts innvolveringer og innspill har gitt et helt nytt håp til realisering av både velodromen i Asker og Sola.

Tvedt forteller nå at han er fornøyd med måten NCF har vurdert saken på.

– Realiseringen av planene vil først og fremst være avhengig av økonomien i dem, og da tror jeg det er feil å konkludere annerledes enn at de to planene fortsatt er mulige før finansieringslaternativene er helt klare.

Under sykkeltinget kom det fram at det ikke vil bli gjort en prioritering, men at det fortsatt skal jobbes for tre velodromer i Norge. Fra NCF har man vært tydelige på at begge prosjektene mangler vesentlig finansiering, samtidig som uttalelsene tilsier at den ene ikke har noen fordel over den andre. Dette til tross for at det i Rogaland er et politisk vedtak på 100 prosent av driftskostnadene tilknyttet Sola Arena, samt finansiering av halvparten av total byggesum. I Asker kommune foreligger det foreløpig ikke politiske vedtak på velodrom.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

President: Tom Tvedt fra Idrettsforbundet. Foto: NIF
President: Tom Tvedt fra Idrettsforbundet. Foto: NIF

Tvedt: – Kjenner ikke prosjektene godt nok
Idrettspresidenten vil imidlertid ikke uttale seg om Asker-prosjektet muligens fremstår som litt svevende på dette tidspunktet.

– Det verken kan eller skal jeg ha noen mening om.

– Hvorfor ikke?

– Jeg har 54 særforbund og kolossalt med anlegg å forholde meg til. Jeg klarer ikke sette meg inn i disse statusene for anleggene. Jeg forholder meg til sykkelforbundet.

– Hvordan kan du ha gitt råd og vært en aktiv medspiller som Tiedemann illustrerer, når du ikke kjenner prosjektene godt nok?

– Det er som jeg gjør til mine særeforbund i forhold til prioriteringer innenfor NIF. Jeg har 54 særforbund som jobber med sine anlegg enten det er alpint i Hafjell, eller regionalt anlegg på Hitra. Jeg har da både erfaring, kunnskap og tilretteleggingsrolle på overordnet nivå, svarer Tvedt.

– Hvorfor legger både du og NCF opp til at prosjektene har kommet like langt når det ikke foreligger ett politisk vedtak i Asker?

– Som sagt, jeg forholder meg til sykkelforbundet. Det er det NIF gjør.

Samtidig dysser han ned faren for at treg saksgang kan velte Sola-prosjektet.

– Denne saksgangen må ta den tiden det trenger. Jeg tror ikke dette blir noe skjebnedag for om det blir noe av Sola Arena eller ei. Jeg kjenner folkene på Sola og i Rogaland såpass godt at jeg vet at de ikke gir seg med det første. De kommer til å kjempe hardt for dette anlegget.

Bekymret Sola-ordfører
15. april skal NIF-styret behandle søknader om innstilling på totalt 20 millioner kroner innenfor anleggspolitisk program til alle særforbund. I Sola har man uttalt at det mangler over 100 millioner kroner på nåværende tidspunkt.

– Summen til sykling vil avhenge av hvor mange prosjekter sykling kommer med og hvor mange andre (særfobund) kommer med – i tillegg til kvaliteten på søknadene, sier Tvedt.

Sola-ordfører Ole Ueland innrømmer nå at han er bekymret for hvor de resterende midlene skal komme fra.

– Men vi viser til skissen som ble presentert på sykkeltinget av NCF der det ble sagt at det er mulig å få mer penger til begge anlegg, sier han.

Tvedt støtter opp under sykkelforbundet som sier at begge planene er realiserbare. Om begge kommer samtidig eller om noen må stille seg i kø, avhenger helt av hva slags finansiering de to anleggene kan få.

– Disse anleggene vil uansett måtte være spleiselag med mange forskjellige bidragsytere. Det er viktig å finne finansiering også utover spillemidler og tilhørende kommunal finansiering. Jeg tror også det er viktig at myndighetene ser mulighet for sysselsetting gjennom å igangsette denne type prosjekter, sier Tvedt.

Ingen tidsfrist på kommunal støtte
Allerede i 2011 vedtok de fire kommuene Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg å bidra med halvparten av kostnaden tilknyttet bygging av Sola Arena, i tillegg til 100 prosent av driftskostnader. Dette er ikke midler som forsvinner med det første, men som i flere andre kommuner er det en rekke andre tiltak som krever økonomisk støtte.

– Det er ikke satt noe tidsfrist fra vår side på når pengene skal brukes, men grunnen til at det nå haster med Sola Arena, er det behovet kommunen har for hallflater til flere idretter, forteller daglig leder i Folkehallene, Karton Nilsen til Sykkelmagasinet.

Samtidig skal det etter det Sykkelmagasinet kjenner til, være liten tålmodighet i Sola etter flere års arbeid med å realisere prosjektet.

Det er Folkehallene som står bak utbyggingen av identiske finansieringsprosjekter i de nevnte Rogalands-kommunene. Nilsen innrømmer at han gjerne skulle sett et annet utfall etter sykkeltinget.

– Jeg hadde håpet på en tydeligere prioritering fra sykkefelforbunet ettersom vi har kommet langt med dette, men det var tinget som måtte velge og dersom de mener dette er den beste veien å gå, så har de gjort et valg på det.

– Jeg har ingen grunn til å ikke ta sykkelforbundet på ordet når de sier at det er mulig å realisere både Sola Arena og velodromen i Asker.

Skuffet etter velodromavgjørelse

…mens man jubler i den andre leiren.


 

Det ble ikke det svaret Sola Arena hadde håpet på etter helgens sykkelting i Bergen.

– Naturligvis er vi skuffet. Vår klare oppfatning var at det ville vært større mulighet for å sikre tilstrekkelig statsstøtte til Sola Arena dersom sykkelforbundet hadde gjort en tydeligere prioritering, sier Sola-ordfører Ole Ueland til Sykkelmagasinet mandag.

I innledningen til helgens sykkelting, ble det gjort klart at styret i Norges Cykleforbund ønsket råd fra tinget om hvordan man skulle prioritere mellom Sola og Asker.

Utfallet ble at man skal fortsette å jobbe videre mot tre velodromer i Norge: Sola, Asker og Stjørdal.

– Det er ikke så enkelt som Ueland beskriver, forteller sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.

– 45 millioner er ikke småpenger. Vi hadde ikke fått mer penger om vi hadde stoppet prosjektet i Asker. Vi hadde ikke tilført Sola Arena noe mer om vi hadde skrinlagt det andre, fortsetter han.

Tiedemann Hansen klarer ikke å skjønne hvorfor Ueland er skuffet.

– Jeg er forundret over holdninger der, men det kan hende han hadde andre forventninger. Tom Tvedt (idrettspresidenten) gjorde det helt klar at han står bak vår prioritering om å støtte begge.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Jobber videre: President Harald Tiedemann Hansen. Foto: Kjetil R. Anda / Sykkelmagasinet
Jobber videre: President Harald Tiedemann Hansen. Foto: Kjetil R. Anda / Sykkelmagasinet

Slik skal det realiseres
Hvordan jobber man nå med å realisere prosjektene?

– Velodromen i Stjørdal lever sitt eget liv – der er vi ikke involvert i samme grad som i Sola og Asker. Nå skal vi ha en gjennomgang av flere forhold med NIF, de lokale eierne og kommunen. Vi skal legge en plan.

– Finnes det ingen konkret plan nå?

– Jo, det gjør det i og for seg. I Asker skal vi møte kommunen nå på onsdag, før vi møter grunneierne på torsdag før vi møter NIF på fredag.

– Gjelder det Sola også?

– Ja, Sola-prosjektet er kjempeviktig for oss fordi det er en plass å arrangere internasjonale konkurranser.

Medio april behandler NIF saken om anbefaling av fordeling av midler til anlegg. Der forteller Tiedemann Hansen at sykkelforbundet vil søke om midler, men vil ikke si noe om hvor stort beløp det er snakk om.

– Men vi vil foreslå en fordeling til Sola Arena i de midlene, forteller han.

Ueland sier han forutsetter at forbundet gjør jobben de har lovet.

– Vi er på et kritisk punkt for realisering av Sola Arena, prosjektet er ferdig planlagt og det som mangler for å komme i gang, er avklaring av tilstrekkelig statsstøtte. Det vil vise seg i løpet av våren om det er mulig å lykkes med dette. Vi skal selvsagt bidra så godt vi kan for å komme i mål.

Fornøyd Asker-leir
Onsdag publiserte Budstikka et innlegg skrevet av blant annet Asker-ordfører Lene Conradi (Høyre) og Terje Lindberg, leder for komité for teknikk, kultur og idrett i Asker kommune.

Der ble det gjort klart at Asker kommune på ingen måte er lunkne til velodrom i østlandskommunen, men snarere tvert i mot jobber for at ”VeloCity” skal bli realisert.

– Den var veldig viktig. Vi oppdaget utenifra at det kunne være skepsis og tilbakeholdenhet fra kommunen, men slik må det være for å gjøre det på riktig måte. Man kan ikke gi konkurransefordeler, men gå riktig fram, sier Anne Lise Katle fra Asker Cykleklubb.

Hun var fornøyd etter helgens utfall på sykkeltinget.

– Nå må vi heie og hjelpe hverandre i utviklingen av velodromer i Norge, forteller hun.

I Asker skal man nå fortsette i samme retning hvor det vil handle om å snakke med kommune, fylkeskommune og andre interessenter om hvordan utbyttet av bygget vil være.

– Så må man jobbe enda mer med det å få på kartet at banesykling er en innendørsidrett på lik linje med alle andre hallidretter.