Velodrom-millioner avgjøres på sykkeltinget - Sykkel
2173 Views

Velodrom-millioner avgjøres på sykkeltinget

Februar 22, 2016
Skrevet av:

kjetil

Usikkerhet om støtte til velodrom på Sola eller i Asker.


I januar i fjor bekreftet Norges Cykleforbund (NCF) med president Harald Tiedemann Hansen i spissen at de støttet den planlagte velodromen til 300 millioner på Sola utenfor Stavanger. I sakslisten til sykkeltinget kommer det nå imidlertid fram at forbundet trenger råd om de skal gå for dette prosjektet, eller den planlagte velodromen i Asker.

– Det er helt kritisk at NCF bestemmer seg for et alternativ – midlene som trengs for realisering på Sola krever at forbundet prioriterer. Selv om man ønsker flere velodromer, må man velge og akkurat nå er det ingen diskusjon om hvilken velodrom som må komme først, sier Stein Ørn til Sykkelmagasinet.

Unikt samarbeid
Ordfører i Sola kommune og en av drivkreftene bak Sola Arena, Ole Ueland sier til Sykkelmagasinet mandag at Sola Arena har tre fjerdedeler av finansieringen klar. Gjennom et interkommunalt samarbeid mellom Sola, Randaberg, Stavanger og Sandnes kommune, kalt Folkehallene, får prosjektet 130 millioner. I tillegg garanterer samarbeidet 100 prosent dekning av driftskostnader. Samme modell har allerede skaffet regionen anlegg som Sørmarka Arena (skøytehall), Randaberg Arena (fotballhall) og Sandneshallen (flerbrukshall).

– Samtidig har vi fått signalisert 55 millioner fra Kulturdepartementet, men vi trenger likevel det dobbelte, sier Ueland.

For at Kulturdepartementet skal bidra med ekstraordinære midler utover de 55 millionene, må det komme et sterkt signal fra NCF og Norges Idrettsforbund (NIF) om at anlegget ønskes. Det er hvor sterkt dette signalet skal være som blir avgjort på tinget kommende helg.

– Jeg føler meg trygg på at NIF vil lytte på særforbundet, sier Ueland, som selv reiser til sykkeltinget.

– Det er viktig at vi viser at dette er sterke kommuner som ønsker å bygge stort anlegg igjen. Det er hensikten med å dra til sykkeltinget, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ordfører: Ole Ueland. Foto: Høyre
Ordfører: Ole Ueland. Foto: Høyre

I sykkeltingets saksliste står de følgende: «Det er under utvikling to konkrete innendørsvelodromer i Norge, i Sola og i Asker. Forbundsstyret ber Forbundstinget om råd til prioritering av de to søknadene, da det trolig ikke er midler til begge i samme periode (år)».

– Da vi hadde styremøte 18. januar så det ut som det var litt fastlåst for å si det sånn, særlig på Sola. Men så har det skjedd ting i etterkant som gjør at vi kanskje ikke trenger å gjøre samme prioritering likevel, sier Tiedemann Hansen til Sykkelmagasinet tirsdag.

– Hva har skjedd, da?

– Det går på ulike midler og flere ting som vi har fått innsyn i i etterkant. Det har kommet innspill som jeg syns virker lysere igjen for Solas del enn det kanskje gjorde 18. januar. Idrettspresident Tom Tvedt har blant annet vært en god bidragsyter i forhold til å tenke annerledes.

– Men fortsatt er det en del jobb med prosjektene for å kunne finansiere dem.

Uferdige planer i Asker
Parallelt med lansering og diskusjon rundt Sola Arena, har NCF tatt initiativ til å få på plass et nasjonalt kompetansesenter for sykling med tilhørende velodrom i Asker. Velodromen skal være en 200-metersbane i motsetning til banen på Sola som skal kunne arrangere internasjonale konkurranser. Ifølge Budstikka er det NCF selv som skal stå for 100 prosent av finansieringen til dette anlegget.

– Det stemmer vel ikke helt, sier Tiedemann, og fortsetter:

– Det er riktig at dette skal være et privat anlegg, ikke kommunalt. Vi har bedt Asker kommune om en forskuttering av leie, og det er den som nå står til diskusjon, sier han.

Rådmannen i Asker kommune har imidlertid gjort det klart at kommunen ikke ønsker å investere i prosjektet, og at en del må avklares før det kan bli snakk om en leieavtale med NCF.

Tiedemann Hansen bekrefter samtidig at NCF skal drifte anlegget i Asker selv, i motsetning til Sola Arena som får 100 prosent av driftskostnadene fra det interkommunale samarbeidet.

– Så mener vi at Asker kommune, fylket og andre skal leie seg inn her og bruke basishallen i midten av velodromen til annen type idrett.

– Vurderer dere det dit hen at prosjektene i Sola og Asker i dag har kommet like langt.

– Det kan jeg kanskje si i dag, men i morgen sier jeg kanskje noe annet. Vi jobber tett, også tar ett prosjekt et kvantesprang, og så gjør det andre det tilsvarende. Jeg ser at vi må jobbe parallelt med begge, til vi klarer å lande begge. Både NIF og departementet sier at det ikke er noe i veien for å gjøre dette.

Må ligge på Østlandet
– Dette har ingenting med plassering å gjøre, men at man forstår konsekvensene av å bomme på et alternativ. Det viktigste for meg er at vi klarer å vise at det går an å få på plass en velodrom og at det kan driftes. Det er skummelt at man har blitt forestilt at disse to prosjektene har kommet like langt i prosessen, for papirene i Asker viser at det er de ikke. Det er ikke en velvilje fra Asker kommune tilsvarende Rogaland, forteller Stein Ørn.

Han ønsker ikke at dette skal handle om en lokaliseringsdebatt, men en gjennomføring som tar kortest mulig tid og hvor det knyttes minst risiko til.

– Hvorfor må kompetansesenteret ligge i Asker, Tiedemann?

– Det bør ligge i rimelig avstand til Oslo fordi vi ønsker å flytte forbundskontoret. Da kan det ikke ligge hvor som helst, det må ligge på Østlandet.

– Hvorfor det?

– Fordi vi skal flytte forbundskontoret, og det må ligge i nærheten av Olympiatoppen. Dersom vi skal ta driftskostnadene til anlegget er vi avhengig av betydelig sykling på velodromen, også ligger 60 prosent av alle aktive syklister, innen halvannen time fra Asker sentrum. Derfor har Asker- og Bærum vært veldig sentralt for oss. Det ligger tett på der mengden syklister er størst.

 

Dette er saksgangen:

19.01.15: Norges Cykleforbund sier enstemmig ja til Sola Arena
– Vi er vel optimister. Vi mener at sykkel har fått lite utdeling av anleggsmidler over lang tid, og at det er på tide at sykkel får sin rettmessige del. Sykkel burde stå ganske langt fremme i køen, sa Harald Tiedemann Hansen.

10.03.15: procycling.no får tilgang til planene hvordan velodromen kan bli
«Totalt er det tiltenkt et bruttoareal på 12 208 kvadratmeter».

02.05.15: Søknaden om status som nasjonalanlegg, avslås fra NIF
– Det er sånn at for å få nasjonalstatusarena, så er det en del gitte kriterier som må oppfylles. Det er jo regjering og storting som har satt de kriteriene . Det vi ser er at en del av disse kriteriene i dette tilfellet ikke blir oppfylt, sa den gang styremedlem i NIF, Tom Tvedt til procycling.no.

PS: Det planlegges også en velodrom i Trøndelag og målsetningen til NCF er at alle de tre blir realisert.

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Personvernerklæring.